Půjčovní řád

PŮJČOVNÍ ŘÁD

Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného
sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“,  termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení. 

K zapůjčení vybavení je nutné předložit 2 doklady  totožnosti např. OP + ŘP, kartu zdravotní pojišťovny, pas atd.

V půjčovně Sport Bronec není vybírána kauce! 

Vždy je nutné zapůjčené zboží vyzvednout osobně, zasílání na adresu není možné.

 

Podmínky

 V případě odcizení je nutné:

a) doložit policejní protokol o krádeži, který obsahuje popis odcizení a jméno nájemce dle nájemní smlouvy

b) uhradit spoluúčast 2.500,-Kč za každý odcizený set.

Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.

 

Všeobecné podmínky

Rezervace vybavení se provádí pouze osobně na pobočkách pronajímatele nebo přes objednací  systém na www.broncsport.cz

Půjčovné je splatné v den zapůjčení  a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.

Zrušení objednávky provedené osobně na prodejně je možné provést opět pouze osobně na prodejně Sport Bronec . V případě on-line rezervace je možné zrušení provést osobně na prodejně i on-line. 

Zapůjčené zboží je zakázáno půjčovat třetí osobě!

Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši 50,- Kč.

Ruční i strojní seřízení bezpečnostního vázání u sjezdových lyží je v ceně půjčovného zdarma. 

Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek - čištění 190,- Kč.

S osobními daty, které jsou v rámci provozu půjčovny shromážděny je nakládáno dle platné legislativy, jsou považována za důvěrná a nejsou předávána žádné třetí straně. 

Provozovatel půjčovny si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.