Formulář odstoupení od kupní smlouvy

Formulář : odstoupení od kupní smlouvy dle Nařízení vlády 363/2013 Sb. 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo): 

Adresát:

Prodávající: Martin Bronec

IČO: 47278641

Se sídlem: Jablonec nad Nisou, Prosečská 5221, PSČ 46804

Tel. 777 310 399

Email. sportbronec@seznam.cz

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.bronecsport.cz objednal zboží ………..,

číslo objednávky …………,

v hodnotě …..….. Kč.

Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč  na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ………. dne ……….                                                                                                           Jméno a příjmení spotřebitele / podpis/