Formulář reklamace zakoupeného zboží

Formulář : reklamace zboží zakoupené u společnostiwww.bronecsport.cz

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo): 

Adresát:

Prodávající: Martin Bronec

IČO: 47278641

Se sídlem: Jablonec nad Nisou, Prosečská 5221, PSČ 46804

Tel. 777 310 399

Email. sportbronec@seznam.cz,

 

Oznámení o reklamaci zakoupeného zboží

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.bronecsport.cz zakoupil zboží ………..,

číslo objednávky …………,

v hodnotě …..….. Kč.

Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Reklamované zboží: 

Důvod reklamace – závada – porucha : 

 

 

Způsob řešení reklamace: 

 

 

V ………. dne ……….

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)